Nilavenna Pesumo
Vadivangal
Hero Ramji
Music Director Chandrabose
Lyricist Vali
Singers Chandrabose
Year 1982
Song Lyrics

நிலவென்ன பேசுமோ இளங்காற்று வீசுமோ
விழியோடு உறவாடும் மொழியென்ன மௌனமோ
நிலவென்ன பேசுமோ இளங்காற்று வீசுமோ
விழியோடு உறவாடும் மொழியென்ன மௌனமோ...

குளிர்கால கோடையில் கொதிக்கின்ற வாடையில்
தளிருக்கு தீ மூட்டும் ஞாயங்களோ
கரையேறி வாருங்கள் இமை சிந்தும் பூக்களே
இரை தேடித் தேடி இங்கே ஏமாற்றமோ..... ( நிலவென்ன )

இருள் இல்லை இரவுக்கு பொருளில்லை உறவுக்கு
தெருப்பாடல் ஆஸ்தான சபை ஏறுமோ
புதிருக்கு விடையில்லை போருக்கு பகையில்லை
விதி சொல்லி சொல்லி இந்த நிலை மாறுமோ ( நிலவென்ன )

COMPILED AND UPDATED BY

GEETHA KRISHNAMURTHY