Avvaiyar's Songs
 • All
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Name Writer Music Director Singer Movie Hero
Aram Seyya Virumbu Avvaiyar R.Parathasarathy K.B.Sundarambal Avvaiyar Geminiganesan
Ayyane Anbarkku Meiyyane Avvaiyar R.Parathasarathy K.B.Sundarambal Avvaiyar Geminiganesan
Bakthavukketra Pathivirathai Avvaiyar R.Parathasarathy K.B.Sundarambal Avvaiyar Geminiganesan
Gananathane Varuga Varuga Avvaiyar R.Parathasarathy K.B.Sundarambal Avvaiyar Geminiganesan
Jathi Irandozhiya Verillai Avvaiyar R.Parathasarathy K.B.Sundarambal Avvaiyar Geminiganesan