P.Baskaran's Songs
 • All
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Name Writer Music Director Singer Movie Hero
Kannil Vilaiyadum P.Baskaran S.Dakshinamurthy Jikki Chandrika Sarangapani
En Ullam Thulli P.Baskaran S.Dakshinamurthy Jikki Chandrika Sarangapani
Vinnin Tharai Pole P.Baskaran S.Dakshinamurthy P.Leela Chandrika Sarangapani
Lilly Puppy Lilly Puppy P.Baskaran S.Dakshinamurthy P.Leela Chandrika Sarangapani