R.Sundar Rajan's Songs
 • All
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Name Writer Music Director Singer Movie Hero
Chinnavaru Singa Nadai R.Sundar Rajan deva K.S.Chitra Seethanam Prabhu
Selaikkulle Potta R.Sundar Rajan deva Mano,K.S.Chitra Seethanam Prabhu
Rathiri Pudhu Rathiri R.Sundar Rajan deva K.S.Chitra Seethanam Prabhu
Valaiyal Valaiyal R.Sundar Rajan deva Mano,K.S.Chitra Seethanam Prabhu
Vanthalappa Vanthalappa R.Sundar Rajan deva Mano Seethanam Prabhu
Vanthalappa Vanthalappa (duet ) R.Sundar Rajan deva Mano,K.S.Chitra Seethanam Prabhu