Velsami Kavi's Songs
 • All
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Name Writer Music Director Singer Movie Hero
Malarum Manam Pol Iruppom Velsami Kavi K.V.Mahadevan K.Jamunarani ,A.L.Ragavan Thanthaikku Pin Thamaiyan T.R.Mahalingam
Oho....Enthan Raja Idho Velsami Kavi K.V.Mahadevan Jikki Thanthaikku Pin Thamaiyan T.R.Mahalingam