Kaushik's Songs
 • All
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Name Writer Music Director Singer Movie Hero
Aadhiyum Anthamum Kaushik L.V.Ganeshan L.V.Ganeshan Aadhiyum Anthamum Ajai
Mayam Seithayo Kaushik L.V.Ganeshan Chinmayi Aadhiyum Anthamum Ajai
Penne Penne Penne Kaushik L.V.Ganeshan L.V.Muthu,Kaushik Aadhiyum Anthamum Ajai