Vivek's Songs
 • All
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Name Writer Music Director Singer Movie Hero
Vaadi Rasathi Vivek Santhosh Narayanan Lalitha Vijayakumar 36 Vayadhinile Rahman
Naalu Kazhutha Vayasana Vivek Santhosh Narayanan Santhosh Narayanan 36 Vayadhinile Rahman
Siragugal Veesi Sudhanthira Vivek Santhosh Narayanan Kalpana Ragavendra 36 Vayadhinile Rahman