Vishal Chadrasekar's Songs
 • All
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Name Writer Music Director Singer Movie Hero
Accham Pisaasada Ku.Karthik Vishal Chadrasekar Velu Taana Vaibhav
Taana Taana Taana Ku.Karthik Vishal Chadrasekar Velu,Balaji Sree Taana Vaibhav
Tik Tok Chellakutti Ku.Karthik Vishal Chadrasekar Yogi B,Roshini Taana Vaibhav
Nee Mayakkura Madakkura Ku.Karthik Vishal Chadrasekar Sinduri Taana Vaibhav
Mistero Mistero Ku.Karthik Vishal Chadrasekar MCD Taana Vaibhav