S.M.S & C.R.S's Songs
 • All
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Name Writer Music Director Singer Movie Hero
Ungal Muharavintham Kaana Papanasam Sivan S.M.S & C.R.S U.R.Jeevarathinam Abimanyu S.M.Kumaresan & M.G.R.
Ayyamare Vaanga Boomi Balakadas S.M.S & C.R.S A.P.Komala,Chorus Abimanyu S.M.Kumaresan & M.G.R.
Thazhaithongum Thamarai Kanna Papanasam Sivan S.M.S & C.R.S U.R.Jeevarathinam Abimanyu S.M.Kumaresan & M.G.R.
Pudhu Malarin Azhage Sundara Vathiyar S.M.S & C.R.S U.R.Jeevarathinam Abimanyu S.M.Kumaresan & M.G.R.
Madhana Madhi Vathana Boomi Balakadas S.M.S & C.R.S U.R.Jeevarathinam Abimanyu S.M.Kumaresan & M.G.R.
Vaanor Senaikalum Sundara Vathiyar S.M.S & C.R.S U.R.Jeevarathinam Abimanyu S.M.Kumaresan & M.G.R.
Jayame Jayame Maname Boomi Balakadas S.M.S & C.R.S U.R.Jeevarathinam Abimanyu S.M.Kumaresan & M.G.R.