A.V.Nadarajan's Songs
 • All
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Name Writer Music Director Singer Movie Hero
Kankanum Katchiye Inbama Ku.Ma.Balasubramaniyam A.V.Nadarajan Radha Jayalakshmi Ratha Pasam (1954) T.K.Shanmugam
Panamirukkira Manusan Ku.Ma.Balasubramaniyam A.V.Nadarajan P.Leela Ratha Pasam (1954) T.K.Shanmugam